بایگانی برچسب: چهل سالگی

مرداد ۱۹

و حالا ۴۰ سالگی من

سارا گفت متن زیر را اینجا بگذارم، بهتر است؛ حتا شاید باعث شود، یخم آب شود و دوباره به هوای نوشتن برگردم.   همه چیز از یک تماس تلفنی دلهره آور همکارم شروع شد که باید سریع خودم را به طبقه اول ساختمان شمالی برسانم. وقتی رسیدم و در را باز کردم، در میان دست …

ادامه‌ی مطلب »