«

»

تیر ۲۷

سلام دنیا! من دینا هستم ;)

بالاخره تیرماه رسید و دینا به دنیا آمد. بنظر همانگونه که دنیای یک با دنیای دو فرق داره و دنیای سه با دنیای دو قابل مقایسه نیست، بنظرم دنیای چهار نیز با دنیای سه تفاوت بسیار خواهد داشت. دینا ما رو به دنیای چهار نفره ها برد.

جمعه سه هفته پیش چند روز زودتر از موعود، موجود موعود زیبا، ما را غافلگیر کرد و در چشم بهم زدنی، پروژه مادر دینا به این دنیا دلیور شد و هر سه ی ما را صاحب یک نعمت بزرگ کرد.

سخت است که بگویم کداممان بیشتر از همه هیجان زده شده ایم؛ مادر دینا که دینای سالم و خوشگل و بامزه را ثمره سختی ۹ماه اش از خدا گرفته، رضا که احساس برادر بزرگی میکند و از داشتن خواهر فخر میفروشد، یا منی که هر سه تا را دارم.

سفارشی، مادر دینا، ممنون 🙂

1 comment

  1. دشتی جوان

    مبارکه انشالله
    دعا میکنم از بندگان صالح و سالم خداوند و برایتان پر برکت باشد.
    التماس دعا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>