«

»

اردیبهشت ۰۵

به تنهایی نمیتوان

انجام بعضی کارها به تنهایی خیلی سخت است. یعنی شاید هم به تنهایی نمیتوان انجام داد.

مثلا در خیابانهای تهران بخواهی بین دو خط برانی، تقریبا فایده ندارد تلاشت. مگر در خیابان خیلی خلوت و تنها. ولی وقتی میخواهی صبح سر کار بروی برای اینکه از شر ماشین کنار دستی ات که به زور خود را میچپاند بغلت- نجات پیدا کنی، مجبور میشوی، از بین دو خط بیرون بزنی و حق ماشین دیگری را ضایع کنی و او نیز همچنین و الخ. ایضا مثالهای دیگر در رانندگی. اینگونه میشود که مراعات برخی قوانین به تنهایی بسیار سخت میشود و حتا کاهی ناممکن.

در مسیر صبحگاهی به سمت مدرسه رضا، باید از گذر تنگی با ماشین عبور کنیم، بنابر شلوغی و ازدحام، صفی تشکیل میشود از ماشینها که به نوبت از آن گذر تنگ عبور کنند، در این بین رانندگانی از کنار صف و بدون رعایت نوبت عبور میکنند و  اعصاب و روان افرادی که در صف اند، را خراب میکنند. با شهود من حدود ۵ درصد از افراد در رانندگی (با عرض معذرت) نفهمند و نظم عبور و مرور را بهم میزنند و باعث و بانی تصادف و دعواهای رانندگی اند. این ۵درصد، در عبور از گذر خیلی ازادانه حق دیگران را میخورند و البته کسی کاری ندارد به آنها. برای رضا، این پدیده عجیب است و در دنیای کودکیش که یاد میگیرد باید حق دیگران را مراعات کند بارها از من سوال کرده است که چرا اینها در صف نمی ایستند و من نمیدانم که چگونه باید پاسخ دهم. رضا میگوید، خب ما هم از این کنار صف برویم که سریعتر برسیم به مدرسه ولی …

 

 

1 comment

 1. آشنای دور

  سلام

  نمی دونم چرا ولی در جامعه ای که ما زندگی می کنیم هنجار شکنی و نقض قوانین زرنگی محسوب می شود، به همین دلیل افراد برای نشان دادن برتری خودشان نسبت به بقیه ی اجتماع در این راستا بسیار تلاش می کنند.
  البته احترام به حقوق دیگران موضوعی نیست که بخواهد برایش قوانینی وضع شود ولی در کشور ما باید این کار صورت بگیرد.
  در کشور آمریکا برای رعایت حق تقدم، قوانین محکمی حتی برای عابرین پیاده وضع شده است.بدین صورت که چنانچه عابر از خط کشی عبور نکند و یا در وسط خیابان راه برود جریمه خواهد شد. مبلغ جریمه هم به اندازه ی است که مردم را مجبور به رعایت قوانین کند.

  فکر می کنم فقط می توان در برابر این افراد صبور بود.
  ان الله مع الصابرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>