بایگانی موضوعی: مادران ، حجاب

اردیبهشت ۱۸

من دارم اجتماعی می شوم

– از رفتن به کلاسهای مادران کلی کیف میکنم. حتا از تاکسی و اتوبوس و ون سواریش هم خوشم می آید. بعد از مدتی انگار وارد اجتماع شده ام. امروز فهمیدم یکی از بچه های کلاس از ۷۱یهای دانشکده بوده. کلی باهم در مورد سوء تربیت در شریف و سیستم اشتباه تعریف رشد در آنجا …

ادامه‌ی مطلب »