بایگانی موضوعی: اخلاق

فروردین ۲۹

سال اقتصاد و فرهنگ

پارسال سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود؛ انتخابات ریاست جمهوری مشارکت بالایی داشت و گفتند حماسه سیاسی اتفاق افتاده است- بعد چون وضعیت اقتصاد خوب نبود گفتند حماسه اقتصادی اتفاق نیفتاده است. امسال را نامگذاری کردند اقتصاد و فرهنگ. داشتم فکر میکردم که پارسال چه باید میشد که میگفتیم حماسه اقتصادی اتفاق افتاده است، …

ادامه‌ی مطلب »

دی ۱۴

انواع خطا

در سیستمهای کامپیوتری و ارتباطی، انواع خطا داریم. خطاهای ملایم، خطاهای معمولی، خطاهای فاجعه بار. خطاهای ملایم، معمولا هزینه زیادی در کوتاه مدت ندارند (مثل دیر لود شدن یک صفحه در یک وبسایت)- خطاهای معمولی در میان مدت اثار بدی دارند (مثل قفل شدن گاه و بیگاه برنامه) و خطاهای فاجعه بار (Catastrophic) آثار و …

ادامه‌ی مطلب »