بایگانی موضوعی: روانشناسی ماندگاری

مرداد ۰۲

روانشناسی ماندگاری ;)

آموزش دانشگاهی ما نتیحه اش جداییمان از زندگی بزرگ شده در آنیم. زیرا آموزش حل مسائلی را میبینیم که با آنها درگیر نیستیم و در ادامه برای یافتن حس مفید بودن ناچاریم دنبال مسائلی بگردیم که برای حل آنها آموزش دیده ایم. وقتی چنین مسائلی دور و برمان نیست که حلش کنیم خب احساس ناخوشایند بیهودگی …

ادامه‌ی مطلب »